COVID – 19

Sundhedsstyrelsen anbefaler nu 4. stik (januar 2022)

Tilbuddet omfatter udvalgte personer med svært nedsat immunforsvar.
Det forudsættes, at patienten har et aktivt forløb på en sygehusafdeling for sygdommen/tilstanden.

Der forventes ikke at være patienter med svært nedsat immunforsvar, som følges i almen praksis eller i speciallægepraksis.

Alment praktiserende læger skal derfor ikke visitere patienter til 4. stik. Statens Serum Institut opretter vaccinationsforløb, og patienten inviteres via e-Boks til 4. stik.

Det forventes at der udsendes invitationer til patienterne ultimo januar 2022. læs mere her